อนุทิน 50543 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

พึ่งประชุมกับ รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ภาพการตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชัดเจน ภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะดำเนินการได้อย่างถูกต้องแล้ว ดีใจจริงๆ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)