อนุทิน #50543

พึ่งประชุมกับ รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ภาพการตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชัดเจน ภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะดำเนินการได้อย่างถูกต้องแล้ว ดีใจจริงๆ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)