อนุทิน 50543 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

พึ่งประชุมกับ รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ภาพการตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ชัดเจน ภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะดำเนินการได้อย่างถูกต้องแล้ว ดีใจจริงๆ

เขียน 03 Nov 2009 @ 15:22 () แก้ไข 03 Nov 2009 @ 18:09, ()


ความเห็น (0)