อนุทิน 50540 - กานดาน้ำมันมะพร้าว

    อย่าเข้าใจผิด เรื่องหนังสือ เผยแพร่ให้ความรู้การใช้อาหารในแต่ละมื้อแต่ละวัน เพื่อให้ถูกต้อง เมื่ออายุมากขึ้นจะได้ไม่มีโรค และความรู้เรื่องน้ำมันมะพร้าวมีคนมากมายไม่ทราบ ทำไม่เป็น การสอนในวิทยุ คนส่วนน้อยที่จะได้ฟังช่วงที่สอน  หนังสือของชมรมแจกไม่ทั่วถึงและไม่ได้มาก เมื่อตั้งใจทำหนังสือเผยแพร่ ก็ยังมีคนคิดว่าจะค้าขาย  เขาควรอ่านเสียก่อนที่จะพูดนะ ว่าจุดประสงค์ทำขึ้นมาเพื่ออะไร ทำไมจะต้องส่งให้ผู้ว่าไม่ใช้ต้องการจะขายหนังสือเลย แต่ต้องการให้พ่อเมืองทุกจังหวัดให้ความรู้เพื่อสุขภาพที่ถูกต้องกับประชาชนในแต่ละจังหวัดของท่าน   ซึ่งสามารถทำได้จากหนังสือเล่มเล็กๆนี้ ที่ส่งให้เล่มเดียวถ้าพ่อเมืองจะเผยแพร่จากข้อมูลท่านทำได้กันอยู่แล้วทั้ง76 จังหวัด  กลุ่มแม่บ้านก็หัดทำแล้วเผยแพร่ต่อๆกันไป  จากเล่มเดียวมีสูตรทำ 3 สูตร ไม่ต้องมีหนังสือเพิ่มจากกานดาเลยไม่ต้องหาซื้อ แค่เล่มเดียวพ่อเมืองทุกจังหวัดมีอำนาจเผยแพร่ได้ ถ้าจะทำ    ก็รู้สึกเสียใจที่มีคนคิดที่ตรงข้ามกับความตั้งใจของเรา

เขียน 03 Nov 2009 @ 14:43 ()


ความเห็น (0)