อนุทิน 50537 - บุษยมาศ

               วันนี้ ภาคเช้า  ออกคำสั่งเลื่อนข้าราชการให้ดำรงระดับที่สูงขึ้น จำนวน 5 ราย ได้แก่ อ.เพียรพิณ, อ.อุดม, อ.ปรัชญา, อ.อรรถพล และ อ.สุขสมาน โดยนำเรื่องรายละเอียดฯ ให้น้องฉันเตรียมนำเข้าที่ประชุม ก.บ.ม.ด้วย ต้องรีบทำเพราะต่อไปไม่มีซีแล้ว (เพื่อเตรียมรับเข้าสู่แท่ง)

                สำหรับภาคบ่าย ทำหนังสือถึง สกอ. เรื่อง การขออนุมัติทะเบียนตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้กับ ปา,ไก่,พี่น้อย โดยเตรียมรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการเบิกเงินประจำตำแหน่ง ค้นหาเรื่องพี่ทิพย์ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ที่งานคลัง โดยดูคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งให้ตรงกับทาง ก.พ. และ ก.พ.อ.

เขียน 03 Nov 2009 @ 14:34 () แก้ไข 03 Nov 2009 @ 19:33, ()


ความเห็น (0)