อนุทิน 50528 - หมอสีอิฐ

กำลังประชุมถอดบทเรียนการพัฒนาปฐมภูมิ อยากให้มีกลุ่มเรียนรู้กว้างๆก่อน แล้วสนับสนุนให้เกิด Cop ตามความสนใจ ให้คุณกิจมีเวที พัฒนาหล่อหลอมทักษะที่จำเป็น สร้างคุณลิขิต คุณอำนวย คุณเอื้อ และคุณอื่นๆ

เขียน 03 Nov 2009 @ 11:27 ()


ความเห็น (0)