อนุทิน 50527 - มะปรางเปรี้ยว

ประชุมคุยงานกับ อ.ดร.อโนชา ผ่านทางโทรศัพท์

เริ่มต้นก้าวแรก ของการ setup ระบบใหม่เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เขียน 03 Nov 2009 @ 11:19 ()


ความเห็น (0)