อนุทิน 50520 - ยูมิ

  ติดต่อ

การเกิดมาเป็นคนนี้แสนยาก  เมื่อเกิดมาแล้วอย่าหายใจทิ้งเสียเปล่า

การล้มลงของคนเราอย่าล้มลงเสียเปล่า อย่างน้อยควรมีอะไรติดมือขึ้นมาบ้าง

แม้ไม่ได้อะไรอย่างเป็นรูปธรรมก็ขอให้ได้นามธรรมนั้นแล.

  เขียน:  

ความเห็น (0)