อนุทิน 50511 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในที่สุดคืนวันลอยกระทงก็ผ่านไปอย่างมีความสุขทั่วไทย และเป็นการ

ผ่านไปอย่างรวดเร็ว  เมื่อใดหรือช่วงเวลาใดก็ตาม ถ้าเรามีความสุข

สนุกสนาน จะเกิดความรู้สึกว่า เวลาผ่านไปเร็วมาก  ความรู้สึกเช่นนี้

เกิดกับทุกคน ไม่มีข้อยกเว้น

 

  

วิถีพุทธ สอนให้เรารู้ว่า  สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี

เกิดขึ้นในใจมนุษย์ที่ยังมีกิเลส ....

สิ่งที่พึงสังวรไว้ ก็คือ การเกิดของสุขและทุกข์

เป็นเรื่องชั่วคราว ..และอยู่ภายใต้กฏ

ของการเกิดขึ้น..ตั้งอยู่..ดับไป

 

จึงไม่ควรดีใจกับความสุข หรือ เสียใจกับความทุกข์ จนเกินไป

....พึงเจริญสติไว้ทุกเมื่อ

เขียน 03 Nov 2009 @ 08:05 () แก้ไข 03 Nov 2009 @ 14:13, ()


ความเห็น (0)