อนุทิน 50511 - panchatan

  ติดต่อ

ในที่สุดคืนวันลอยกระทงก็ผ่านไปอย่างมีความสุขทั่วไทย และเป็นการ

ผ่านไปอย่างรวดเร็ว  เมื่อใดหรือช่วงเวลาใดก็ตาม ถ้าเรามีความสุข

สนุกสนาน จะเกิดความรู้สึกว่า เวลาผ่านไปเร็วมาก  ความรู้สึกเช่นนี้

เกิดกับทุกคน ไม่มีข้อยกเว้น

 

  

วิถีพุทธ สอนให้เรารู้ว่า  สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี

เกิดขึ้นในใจมนุษย์ที่ยังมีกิเลส ....

สิ่งที่พึงสังวรไว้ ก็คือ การเกิดของสุขและทุกข์

เป็นเรื่องชั่วคราว ..และอยู่ภายใต้กฏ

ของการเกิดขึ้น..ตั้งอยู่..ดับไป

 

จึงไม่ควรดีใจกับความสุข หรือ เสียใจกับความทุกข์ จนเกินไป

....พึงเจริญสติไว้ทุกเมื่อ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)