อนุทิน 50470 - นาง ละเอียด ศรีวรนันท์

วันนี้วันลอยกระทง  ทางห้องสมุดได้จัดป้ายนิเทศระบบสามมิติ

กิจกรรมวันนี้มี

  • จัดนิทรรศการหนังสือ เรื่อง "มินิ บุ๊คส์"  
  • จัดกิจกรรมสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  • เข้าร่วมประชุมวิชาการ
  • จัดทำใบความรู้ และเตรียมหนังสือนิทานประกอบการจัดค่าย ป.2 เรื่อง "เผือก"
  • ดูสถานที่จัดนิทรรศการวันเสาร์นี้
  • เตรียมผลงานนักเรียนเพื่อแสดงนิทรรศการ
  • เข้าร่วมประชุมครูสนับสนุน เรื่อง "การทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน" (ดร.สมลักษณ์)
เขียน 02 Nov 2009 @ 21:41 ()


ความเห็น (0)