อนุทิน 50443 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๖๐๔ |

เขียนบันทึก เจตนารมณ์ของสวรรค์ ... (ทำไม Pourquoi) ที่บ้าน

แล้วยังไม่ได้บอกกล่าวกัลยาณมิตร

เขียน 02 Nov 2009 @ 18:07 ()


ความเห็น (0)