อนุทิน 50423 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ลืม 20 ต.ค. 52  วิทยากรกระบวนการ  สนทนากลุ่ม เรื่ง การจัดการภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน  ระดมความคิดเห็น  สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคาย ที่หนองคายแกรนด์

เตรียมตัว  ข้อมูล  เตรียมทีม  แบ่งหน้าที่  แก้ไขสถานการณ์ฉพาะหน้า

29 ต.ค. - 1 พ.ย. 52  ดีใจ ชื่นชม  คนแพร่ไม่กินหวาน  องค์กรไร้พุง ทีมสหสาขาวิชาชีพสร้างสุขภาพ  ชุมชนมีส่วนร่วม  การปรับกระบวนทัศน์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

หนองคายปรับกระบวนทัศน์หัวหน้างานทันต CUP   เสนอกิจกรรมที่จะสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก  หรือเชื่อมงานกับประเด็นอื่น เช่น เด็ก พัฒนาการ  โรงเรียน เบาหวาน + สูงอายุ   เพิ่มความสามารถให้คิดเอง ตัดสินใจเอง  ทำเอง  ใช้ศักยภาพตนเอง ครอบครัว + กลุ่ม + ทีมชุมชน  หนุนเสริมจากราชการ  เอาใจใส่ต่อเนื่อง  เกาะติด  เริ่มจุดเล็กก่อนที่พร้อม

เขียน 02 Nov 2009 @ 14:46 () แก้ไข 02 Nov 2009 @ 14:51, ()


ความเห็น (0)