อนุทิน 50398 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

งานต่อ อีก 10 ข้อ

  1. งานบำบัดผู้ติดสุรา บุหรี่ งานให้คำปรึกษา และสารเสพติด
  2. พัฒนางานโครงการสาธารณสุขชุมชนทุกปี
  3. เป็นแหล่งฝึกงาน  ดูงาน บรรยาย จัดอบรม บทความ งานเภสัชกร patient care
  4. โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
  5. โครงการพัฒนาเยาวชนอีสานรุ่นใหม่
  6. วางระบบพัฒนามาตรฐานการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน
  7. จัดรายการวิทยุชุมชน   เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน
  8. พัฒนาเชิดชูคนดีศรีอีสานไม่ยากจน
  9. งานประชุม สานสัมพันธ์กลุ่มผู้ป่วย

10 งานค้นหาคนทุกข์ยาก  คนป่วย คนถูกทอดทิ้งในชุมชน

เขียน 02 Nov 2009 @ 07:33 ()


ความเห็น (0)