อนุทิน 50396 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

ทิศทางงานของเภสัชกรวัวสีม่วง

ภก.ศุภรักษ์ ศุภเอม

  1. งานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
  2. งานพัฒนา อสม.พันธุ์ใหม่
  3. งานวิจัยด้านสาธารณสุขและเภสัชกรรม
  4. บันทึกเรื่องเล่า อนุทิน ภาพถ่าย บทความ ผ่าน blog
  5. งานผลิตสื่อสุขศึกษา บทความ เอกสารอ้างอิง แต่งตำรา
  6. สร้างและส่งเสริมเครือข่าย patient care worker
  7. ปรับปรุงการ ดำเนินการ ตามมาตรฐานการรักษาด้านยาของโรงพยาบาล
  8. โครงการ All in project in High risk patient
  9. สร้าง ADE Alert System+Non compliance Alert System
  10. การดูแลผู้ป่วยด้วยการแพทย์ทางเลือก+ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
เขียน 02 Nov 2009 @ 07:31 ()


ความเห็น (0)