อนุทิน 50372 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

จัดการเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้ ดร.อโนชา ยิ้มศิริวัฒนา มาลุยต่อได้เรียบร้อยแล้ว ดีใจที่ได้ ดร.อโนชา มาช่วยเรื่องดูแลงานพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้ "เทพ" มาช่วยนี่เบาใจไปมหาศาลทีเดียว จะเป็นการทำงานที่น่าสนใจมากระหว่างเมืองไทยกับอเมริกา แต่ไม่ลองก็ไม่รู้ งานนี้สนุก!!

เขียน 01 Nov 2009 @ 22:06 () แก้ไข 01 Nov 2009 @ 22:10, ()


ความเห็น (0)