อนุทิน 50307 - panchatan

  ติดต่อ

@50293 ขอเพิ่มข้อมูล  หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง นักการเมืองที่ติดคุก

มีหลายคน แต่ที่ติดคุก เพราะคดีคอรับชั่น คนแรก คือ พลเอกสุรจิตต์ จารุเศรณี

นายรักเกียรติ เป็นคนที่สอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)