อนุทิน 50287 - สีตะวัน

  ติดต่อ

เรียนรู้การจัดภาพในโปรแกรม PHOTOSCAP ก็สนุกดี เซพไว้ก่อน

ทบทวน เพิ่มเติมเค้าโครงวิจัยเล็กน้อย ได้ชื่อใหม่ การศึกษาความชุก (Prevalence) และลักษณะประชากรของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)