อนุทิน #50287

เรียนรู้การจัดภาพในโปรแกรม PHOTOSCAP ก็สนุกดี เซพไว้ก่อน

ทบทวน เพิ่มเติมเค้าโครงวิจัยเล็กน้อย ได้ชื่อใหม่ การศึกษาความชุก (Prevalence) และลักษณะประชากรของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)