อนุทิน 50264 - ธรรมฐิต

  ติดต่อ

เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมก็เพื่อฝึกสติให้อยู่กับ..ปัจจุบัน..

ผู้ที่ท้อแท้ล้มเหลวมักติดอยู่กับปัญหาอุปสรรคมากกว่าเป้าหมาย

แต่ผู้ที่ถึงจุดหมายเขาไม่ได้ยึดติดกับปัญหาและอุปสรรค..

  เขียน:  

ความเห็น (0)