อนุทิน #50237

นายกฯลงหาดใหญ่พบภาคธุรกิจ5จ.ว.ชายแดนใต้ รับฟังข้อเสนอและแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหา ที่โรงแรมบีพี ณ ขณะนี้ นายกฯเริ่มพูดคุยเปิดโอกาสให้เอกชน ภาคประชาชนเริ่มเสนอปัญหาแล้ว พรุ่งนี้ คงมีรายละเอียดในรายการเชื่อมั่นฯ

เขียน:

ความเห็น (0)