อนุทิน 50217 - บุษยมาศ

               ภาคเช้าเตรียมทำบันทึกรายงานการประชุม ก.บ.ม. ให้เสร็จเพราะกลัวจะลืมเรื่องที่เข้าประชุม ฯ ซึ่งเมื่อวานประธานกรรมการ ฯ มอบหมายให้ ผอ.กบค. เป็นผู้จดบันทึกการประชุมด้วยตนเอง เพราะมีบางเรื่องที่เป็นความลับ ไม่ต้องการให้พวกน้อง ๆ อยู่เพื่อรับฟัง ฯ ทำให้นึกถึงตอนเราเองดำรงตำแหน่ง ซี 3 ซึ่งเราโดนจดบันทึกวาระการประชุมทุกอย่างที่สำนักงานมีการประชุมกันตนเองจะต้องเป็นเลขาฯ จดบันทึกทุกครั้ง ห่างหายมานานเพราะ ซีโตขึ้นไม่ต้องทำบันทึก แต่เมื่อได้รับมอบให้จด ฯ ก็เป็นการนำความรู้เดิมมาใช้อีกครั้งหนึ่ง ดีเหมือนกันจะได้ไม่ลืม ...อิอิอิ...

               ช่วงบ่าย นำเรื่องการจดบันทึกการประชุมที่ดำเนินการเสร็จเมื่อช่วงเช้า เสนอให้ ผอ.สนอ. และนำไฟล์ให้น้อง ๆ ที่จัดทำรูปเล่มเตรียมนำเข้าที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม วันที่ 5 พ.ย.2552 ต่อไป

เขียน 31 Oct 2009 @ 09:32 () แก้ไข 01 Nov 2009 @ 10:00, ()


ความเห็น (0)