อนุทิน 50216 - ศน.อ้วน

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

เป็นวิทยากรอบรมครู โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย  สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่

(สอน ๓ ระดับ ปฐมวัย-ประถม-มัธยมต้น)

เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม :

  • คุณครูผู้สอนตรวจสอบสภาพปัจจุบันของตนเอง
  • ร่วมกันเติมเต็มในจุดที่บกพร่องที่พบ จากการวิเคราะห์ข้อมูล
  • ผนวกกับการสอดแทรกในหลักสูตรสถานศึกษา (แกนกลาง ๕๑)
  • พร้อมบรรจุลงในแผนการจัดการเรียนรู้
  • จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบันทึกผลเพื่อนำข้อมูลวางแผนพัฒนาต่อไป

ความสุขที่เกิด..คุณครูกระตือรือร้นในการพัฒนางานสู่มาตรฐานวิชาชีพ (โบนัสงามมาก..อิอิ)

..ให้กำลังใจและพร้อมเป็นเพื่อนร่วมทางค่ะ..

เขียน 31 Oct 2009 @ 09:02 () แก้ไข 31 Oct 2009 @ 09:02, ()


ความเห็น (0)