อนุทิน 5021 - เพื่อนร่วมทาง

  • โอ้ ลืมไปแล้วว่า วันนี้มีประชุมผู้นิเทศงานกรมอนามัย
  • หัวหน้านึกได้พอดี ก่อนประชุมนิดหน่อย
  • ท่านรองดิษฐ์ เป็นประธานการประชุมด้วย
  • ได้ประเด็นปิ๊งๆ จากท่านรองฯ
  • ท่านบอกว่า สิ่งสำคัญของการนิเทศต้องทำให้เกิด "TRUST" ... สิ่งนี้ใช้วิธีพูดไม่ได้ ต้องแสดงออก
  • ... ถ้าเขา request มากี่เรื่องๆ ... ผู้ไปนิเทศต้องตอบได้
เขียน 12 May 2008 @ 22:46 ()


ความเห็น (0)