อนุทิน 50159 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • วันนี้ได้ฝึกความอดทนอีกแล้ว   เมื่อมีผัสสะมากระทบอารมณ์อย่างรุนแรง
  จิตจะรู้ว่านิ่งหรือไม่ก็ต่อเมื่อพบสิ่งเร้า...  แรก ๆ รู้สึกโกรธ   คิด ๆ ไปโกรธ
  แล้วได้อะไร  แบกความอาฆาตพยาบาทไว้ในจิต   เป็นทุกข์...เผาไหม้ใจ
  ตนเองเปล่า ๆ
 • การเอาชนะผู้อื่นอยู่ที่การทำให้เขาละอายใจเมื่อรู้ว่าเราให้อภัยเขา   มิใช่
  การทุ่มเถียง  หรือใช้กำลังเข้าห้ำหั่นมิใช่หรือ
 • จงแผ่เมตตาให้แก่  ชีวิตที่เร่าร้อนด้วยไฟแห่งราคะ  โทสะ  โมหะ...
  ไฟในใจที่จุดโดยผู้ใด  มักจะเผาไหม้ผู้นั้นเสมอ....
เขียน 30 Oct 2009 @ 20:28 ()


ความเห็น (0)