อนุทิน 50137 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๕๙๒ |

แหม คุณ poo @50134 ... ผมใจร้ายแบบมีเหตุมีผล มีเหตุปัจจัยนะครับ

หลักการสอนของผม คือ การสอนเด็กได้รับรู้ผลของกรรมที่ได้กระทำลงไป

หากเขาตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน ตั้งใจทำข้อสอบ แสดงว่า เขาทำกรรมดี เกรดย่อมดีแน่นอน

หากเขาไม่ตั้งใจเรียน ไม่ตั้งใจทำงาน ไม่ตั้งใจทำข้อสอบ เรียนไปวัน ๆ แสดงว่า เขาทำกรรมชั่ว กรรมไม่ดี เกรดย่อมไม่ดีแน่นอน

ยิ่งไปกว่าพวกเขาคือ นักศึกษาฝึกหัดครู คนที่จะเป็นครูในอนาคต

หากครูไม่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ใครจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในอนาคตล่ะครับ

มหาวิทยาลัยผม จะมีคนคิดแบบนี้สักกี่คนหนอ ... น่าเหนื่อยใจดีครับ

เขียน 30 Oct 2009 @ 14:14 ()


ความเห็น (0)