อนุทิน 50124 - อิน

อิน

วันที่ 29 ตุลาคม 2552

โรงเรียนบ้านนาลับแลง ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์ ACER รุ่น ASM 1800 จำนวน 1 ชุด จากคุณพิชัย อุตมาภินันท์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม เพื่อการศึกษา

โรงเรียนบ้านนาลับแลง  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้

เขียน 30 Oct 2009 @ 12:25 ()


ความเห็น (0)