อนุทิน 50113 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เข้าโรงเรียน สำรวจความพร้อมก่อนเปิดเรียน พรุ่งนี้เตรียมบรรยากาศรับนักเรียนวันจันทร์มาถึงชั้นเรียนจะได้ปิ๊งๆๆ

บ่ายโมงครึ่ง ประชุมวาระ มหกรรมเบาหวานครั้งที่ 1

 การจัดกิจกรรม "เสริมพลัง สร้างภูมิคุ้มกันเบาหวานห่างไกล"

วาระที่2 ต้องรับผิดชอบในการแถลงฉบับย่อ

งานเริ่ม08.00 -16.00

แบ่งงานเป็น 2 ห้อง แบ่งเป้าหมาย 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมห้องละ ครึ่งวันสลับกัน

ส่วนที่รับผิดชอบคือห้องสวาสดิ์ไรวา

กิจกรรมที่เสนอ และอนุมัติแล้ว

1.กิจกรรมปมมนุษย์ อ.ขจิต

2.เรื่องเล่าเร้าพลัง ครูต้อย

3.สายน้ำนี้มีพิษ อ.ขจิตและทีมงาน

4.สองวัยประสานใจ ครูต้อยและอย.น้อย

5.ผ่อนพักตระหนักรู้ อ.ขจิต

6.สรุปประเมินผล

การทำงานต้องให้พร้อม กิจกรรมต้องลื่นไหล ห้ามไถล

ไม่งั้นเวลาที่กำหนดจะคลาดเคลื่อนเสียฤกษ์ อิอิ

อ้อ เตรียมอุปกรณ์แนะนำทีมนักสังคมรพ.ด้วย

เขียน 30 Oct 2009 @ 10:26 ()


ความเห็น (0)