อนุทิน 50084 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

ถูกตั้งคำถามว่าจะทำงานด้านระบาดวิทยาของโรงพยาบาล หรือไม่ ซึ่งจะรวมทั้งเรื่องโรคติดต่อ ไม่ติดต่อ โรคเรื้อรัง โรคประกอบอาชีพ  ซึ่งเป็นแนวคิดว่าโรงพยาบาลควรจะมีแหล่งข้อมูลการเฝ้าระวังรายงานโรคเหล่านี้ที่กล่าวมา ณ จุดเดียว และให้ทำงานด้านระบาดวิทยาโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ อย่างเต็มที่ ให้เต็มรูปแบบ

ให้เวลาคิดหนึ่งคืน เลยเวลาให้คำตอบมาเป็นสัปดาห์ ยังไม่ได้ให้คำตอบ ขอคิดอีกคืนและขอทราบรายละเอียดที่ชัดเจนก่อนตัดสินใจ  รักพี่เสียดายน้อง โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ ทำไมต้องเลือกด้วย

ถ้าถามว่าจะทำได้ไหม ทำได้ไม่ยากเพราะรับผิดชอบมาตลอด 3 ปี ผลงานเป็นที่ประจักษ์ จะเพิ่มโรคไม่ติดเชื้อ โรคเรื้อรังเข้ามาอีก คงไม่เกินความสามารถที่จะเรียนรู้

เขียน 29 Oct 2009 @ 23:48 () แก้ไข 29 Oct 2009 @ 23:50, ()


ความเห็น (0)