อนุทิน 50072 - โอฬาร

การเปลี่ยนแปลง  เกิดขึ้นตลอดเวลา คนเราจึงต้องเรียนรู้  ปรับตัวให้เหมาะสมให้คุ้นเคยเป็นเรื่องธรรมดา  ปกติ

    การเปลี่ยนแปลงระยะแรกยากแก่การปรับตัว  แต่หากเราหลีกเลี่ยงหรือหนีไปจากสถานการณ์นั้นเสีย  เราจะไม่รู้ว่าขณะเราไม่อยู่นั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง  ขาดโอกาสที่จะเรียนรู้

       นั้นคือ  พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

เขียน 29 Oct 2009 @ 22:05 ()


ความเห็น (0)