อนุทิน #50054

หมู่บ้านควายไทยกลางทุ่ง

อนุรักษ์เรืองรุ่งแห่งทุ่งข้าว

ยลเยือนเรือนไทยใสสกาว

อดีตกาลนานยาวสงบเย็น

ทางเกวียนสายเก่า

สู่ทางเรารักธรรมะ

เขียน:

ความเห็น (0)