อนุทิน 50054 - เตวิชโช

  ติดต่อ

หมู่บ้านควายไทยกลางทุ่ง

อนุรักษ์เรืองรุ่งแห่งทุ่งข้าว

ยลเยือนเรือนไทยใสสกาว

อดีตกาลนานยาวสงบเย็น

ทางเกวียนสายเก่า

สู่ทางเรารักธรรมะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)