อนุทิน #50045

| อนุทิน...๕๘๕ |

เหนื่อยอ่อนจนเสียเหงื่อ กับการสอน 2 หมู่เรียน ... Section 04 จาก 60 คน เหลือ 24 คน (ตามฐานข้อมูล) แต่มาเรียนจริงวันนี้ 12 คน เป็นเรื่องที่เยี่ยมมากสำหรับการสอนคนน้อย ๆ

แต่เป็นเรื่องสะท้อนใจของความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นสองที่อธิการบดีบอกว่า ไม่ต้องกลั่นกรองการเข้ามาเรียนมา มิฉะนั้น นักศึกษาจะไม่มารายงานตัว

ประเสริฐจริง ๆ ท่าน ;)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)