อนุทิน 50041 - แสงแห่งความดี...

ส่งผ่าน...ความหวังดี ในหัวใจของความเป็นมนุษย์

ด้วย ความหวังดี..ตอบแทน

คิดอยู่เสมอ ๆ.... ทำอย่างสม่ำเสมอ....สิ่งดี ดี ก็จะติดอยู่กับเรา และตามเราไปตลอดชีวิต

เขียน 29 Oct 2009 @ 16:17 ()


ความเห็น (0)