อนุทิน 50018 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรื่องการใช้ฮอร์โมนเร่งไก่เนี่ย ได้ยินมานานมากๆ แต่ภาครัฐได้ออกประกาศห้ามใช้ไปแล้วตั้งแต่ปี 2529 หากมีการใช้ ถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งการเลี้ยงไก่ในระยะต่อมา คิดว่า เขาก็คงไม่ใช้ฮอร์โมนกันแน่

ณ ปัจจุบัน รัฐ-เอกชน ก็ยืนยันไก่ไทยไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่ง ซีพีเอฟระบุส่งออกและขายในประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน เน้นความปลอดภัย สอดคล้องมาตรฐานอียู

ตอนนี้ นโยบายรัฐได้ให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านอาหารมาก ซึ่งต้องมีความปลอดภัยสูงด้วย จึงมีกฎหมายหลายฉบับออกมาควบคุม
ไทยเอง เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก ตลาดหลักที่สำคัญ คือ สหภาพยุโรป หรืออียู ซึ่งห้ามและตรวจสอบสารตกค้างอย่างเข้มงวด ก็ไม่พบว่ามีการใช้ฮอร์โมนแต่อย่างใด
บางที การลือกันไป ก็ไม่มีประโยชน์ ต้องมีหลักฐานด้วย

เขียน 29 Oct 2009 @ 09:35 ()


ความเห็น (0)