อนุทิน 50009 - Wanpen

  ติดต่อ

หน่วยงานไหน...ประโยชน์ส่วนตนนำประโยชน์ส่วนรวม .....= เกิดความแตกแยก

ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมเท่าเทียมกัน .....= ความรุ่งเรืองของคนและงานรออยู่ข้างหน้า

  เขียน:  

ความเห็น (0)