อนุทิน 49977 - นาง ละเอียด ศรีวรนันท์

1.ค้นหาเรื่อง"ระบพี่เลี้ยง"ให้ดร.สมลักษณ์

2.พิมพ์เกียรติบัตรยอดนักอ่าน

3.จัดกิจกรรม d-book

4.ครูนุ้ยให้หาการทำกระทง

5. เด็กๆมาค้นเรื่อง "ประวัตินักวิทยาศาสตร์

เขียน 28 Oct 2009 @ 20:33 ()


ความเห็น (0)