อนุทิน 49961 - มะปรางเปรี้ยว

เพิ่งรู้ว่า หาดใหญ่ - ภูเก็ต - หาดใหญ่ มีสายการบิน Happy Air ให้บริการอยู่ด้วย ลองหาข้อมูลดู รู้สึกว่าจะเพิ่งให้บริการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นี้เอง

แล้วก็เพิ่งรู้ว่า Tiger Air เปิดให้บริการ หาดใหญ่-สิงคโปร์-หาดใหญ่ จะเริ่มวันที่ 3 พ.ย. นี้

หาดใหญ่กลับมาเจริญอีกครั้ง คราวนี้จะได้ไปภูเก็ตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

เขียน 28 Oct 2009 @ 17:38 ()


ความเห็น (0)