อนุทิน 49960 - อ.อาลัม

  • 06.00 น.ไปรับบัตรคิวที่โรงพยาบาล
  • ไปออกกำลังกายที่ศูนย์เยาวชนฯ
  • พาภรรยาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล
  • แวะร้านซีเอ็ดบุคส์ โคลีเซี่ยมยะลา
  • หลังซุฮฺรี่ไปงานวะลีมะฮฺอับดุลมุฮฺซิน จนท.ศูนย์ศึกษาอัลกุรอาน มอย.ที่บ้านบันนังสาเรง
  • นอนพัก
  • ละหมาดอัสรี
เขียน 28 Oct 2009 @ 17:03 () แก้ไข 03 Nov 2009 @ 22:14, ()


ความเห็น (0)