อนุทิน 49955 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๔. Living Library กับอุทยานหนังสือและการอ่านสาธารณะ

ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีส่วนหนึ่งของห้องสมุดของคณะจัดเป็น Living Library  มีห้องเดี่ยวสำหรับอ่านหนังสือและทำงานด้วยบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยคนอ่านหนังสือ มีที่นั่งอ่านและนอนอ่านอย่างสบายๆทั้งเป็นกลุ่มบนพื้นกับเพื่อนๆ และมุมนั่งอ่านที่เล่นพื้นที่ลดหลั่น มีมุมขายกาแฟและเครื่องดื่ม หนังสือที่จัดหาไว้เป็นหนังสือแนวเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หนังสือวรรณกรรม หนังสือเรียนรู้สังคมเพื่อความรอบด้าน นักศึกษาชอบเข้าไปอ่านเป็นกลุ่มๆ ดูมีความผ่อนคลายและเป็นอิสระ ทว่า มีความเงียบสงบและได้บรรยากาศการอ่านที่ดีมาก เห็นแล้วนึกถึงมหาวิทยาลัยใต้ร่มไม้ในมหาวิทยาลัยมหิดลและในสวนสาธารณะ ที่ร่วมกันจัดกับชมรมชีวเกษมและนักกิจกรรมจากมูลนิธิครูองุ่น มาลิก สถาบันปรีดี พนมยงค์ ที่อำเภอพุทธมณฑล แล้วก็อยากให้มีอุทยานหนังสือและการอ่านกับแหล่งสัมผัสศิลปะและกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่มีชีวิตอย่างนี้ แพร่หลายในสังคม

เขียน 28 Oct 2009 @ 16:17 () แก้ไข 30 Oct 2009 @ 10:54, ()


ความเห็น (0)