อนุทิน #49922

  ติดต่อ

แม้ว่าขณะนี้จะปลายฝนแล้วก็ตาม  ฝนตกมาก

ยังกับฟ้ารั่ว มีให้เห็นอยู่   น้ำท่วมเกิดขึ้นแล้วหลายแห่ง

สำหรับกรุงเทพแม้จะยังไม่เกิด  แต่การเฝ้าระวังทำกันอย่างใกล้ชิด

และเต็มไปด้วยความวิตกกังวล

 

ภาคอีสานมองว่าน่าจะปลอดภัยแล้ว ดูจากภาพถ่ายเมื่อวันที่ ๒๕

ตุลาคม ๒๕๕๒ ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์

มีเพียงร้อยละเจ็ดสิบ

น้ำในเขื่อน

ซึ่งยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมาก

หลายอำเภอในภาคอีสานท้ายน้ำหลังเขื่อน หมดห่วงได้

สำหรับปีนี้

  เขียน:  

ความเห็น (0)