อนุทิน 49901 - เจษฎา

  ติดต่อ

27 ตุลา....ผอ.เชิญ ผอ.รพ. 6 แห่งที่เป็น NODE ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกับ รพ.ท่าเรือ ประชุมที่ รพ. เพื่อวางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ รพ. มาครบทุกแห่งอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน

  เขียน:  

ความเห็น (0)