อนุทิน 49889 - konloas

  ติดต่อ

ยุทธศาสตร์การบริหารแบบ “NSTBas”

    ยุทธศาสตร์การบริหารแบบตุ้มโฮม(NSTBas) ที่บูรณาการเอากระบวนการเครือข่าย แนวปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการดูแลช่วยเหลือ และการนำวิธีปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้ในภารกิจประจำวัน มาปฏิบัติให้สอดคล้องกันโดยประยุกต์เข้าด้วยกันอย่างมีศิลป์ การตุ้มโฮมเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง เป็นพลังใจเพื่อการสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์การบริหารแบบเอ็นเอสทีบี เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่ถูกสังเคราะห์พื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะยุทธศาสตร์พัฒนาที่ยืนยาวต่อไป             

  เขียน:  

ความเห็น (0)