อนุทิน 49857 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

  • จัดการเรื่องเอกสารจัดจ้างทำ Banner ไปแล้ว
  • ไปจัดการจ่ายค่าสมัครสมาชิกนิตยสารกับแนท
  • ประสานงานเรื่องประชุม PSU Web
  • คิดกิจกรรมงาน world usability day
  • ให้คำแนะนำอาร์มเรื่อง support user
  • แนะนำการใช้งาน
  เขียน:  

ความเห็น (0)