อนุทิน 49851 - แสงแห่งความดี...

ความดี...ทุกรูปแบบแม้จะเป็นเรื่องที่ทำแล้วไม่มีวันสูญเปล่า

แต่ก็ไม่ควรหวังผลและอย่าเก็บความดีที่ทำแล้วไว้กับตัวเอง ต้องเผื่อแผ่ให้คนอื่นด้วย หากต้องการจะเป็นคนดีที่สมบูรณ์ อย่าหวงบุญและอย่าเป็นคนที่ดีแต่รับ

ขอให้เป็นคนที่ดีแต่ให้ ทำดีแล้วต้องให้ ให้ ให้ ให้ เพราะยิ่งให้จะยิ่งได้ ยิ่งแบ่งปันจะยิ่งมีมาก

ข้อคิดจาก....  ยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระ

ดร. สนอง  วรอุไร

เขียน 27 Oct 2009 @ 13:17 ()


ความเห็น (0)