อนุทิน 49846 - p'yorm

p'yorm
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

งาน...คือความมั่นคงในชีวิต ...กลับจาก...การเลือกโรงเรียน และดูโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม อบจ.นครราชสีมา 23.00 น. ของเมื่อวาน  ไกลมาก 
    สังเกตเห็นคนในพื้นที่อ.จักราช โดยส่วนมากจะทำไร่อ้อย และปลูกมันสำปะหลัง ...ดินปนทราย ไร่ที่ทำไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าที่ควร ..
    ณ คลองเมืองพิทยาคม โรงเรียนน่าอยู่ แต่ที่พักค่อนข้างจะหนักใจ...อยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในครูในโรงเรียนมากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อจะได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังและความสามารถที่มีอยู่ .....

เขียน 27 Oct 2009 @ 12:16 ()


ความเห็น (0)