อนุทิน 49824 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๕๗๘ |

ใครคนหนึ่ง

เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยท้องถิ่นมานานสิบปี สอนอยู่ทุก ๆ ภาคเรียน เป็นงานประจำ

กระบวนการและเทคนิคทุกอย่างเหมือนเดิม ไม่เคยปรับปรุงวิธีการสอนใหม่ ๆ ให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้น

และไม่เคยทำวิจัยเพื่อพัฒนาค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ในศาสตร์ที่ตนเองเรียนมา

อาจารย์ประเภทนี้ ต่างอะไรกับ ข้อสอบที่ผ่านพิมพ์จากเครื่องโรเนียวในสมัยก่อน ที่ใช้แล้วใช้อีกในทุกภาคเรียน สีของกระดาษเป็นสีน้ำตาลแก่ ๆ กรอบ และเมื่อสัมผัสก็พร้อมที่จะแตก หรือขาดได้ทุกเมื่อ

เขียน 27 Oct 2009 @ 09:41 () แก้ไข 27 Oct 2009 @ 09:42, ()


ความเห็น (0)