อนุทิน 49800 - NuiErnik

  ติดต่อ

ต้องปรับเวลาช้ากว่าเดิม 1 ชม. ยังไม่ได้ตั้งนาฬิกาใหม่ พร้อมกับร่างกายยังไม่ปรับด้วย น้องธอมส์เลยนอนตั้งแต่ 5 โมงเย็น ...เพราะปกตินอน 6 โมง

ตอนนี้เวลาเลยต่างจากเมืองไทย 6 ชม.

  เขียน:  

ความเห็น (0)