อนุทิน 49798 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

คิดอีกทีปัญหาระบบการศึกษาไทยฝังรากลึกอย่างน่ากลัวโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย บางที TQF คือ "ยาแรง" ก็ได้ [รู้มาว่ายาแรงบางตัวเหมือนยาพิษ แต่ในหลายสถานการณ์จำเป็นต้องใช้]

นึกภาพพวกหลักสูตร ป.โท แผน ข. ทั้งหลายเจอ TQF เข้าให้ก็ต้องคิดหนัก ยิ่งสอนเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทำงานหนักเท่านั้น ชั่วโมงละพันสองพันอาจจะเริ่มไม่คุ้ม ในขณะที่หลักสูตรจะเก็บเงินค่าเล่าเรียนแพงก็จะไม่มี "ลูกค้า"

เขียน 27 Oct 2009 @ 00:16 () แก้ไข 27 Oct 2009 @ 00:18, ()


ความเห็น (0)