อนุทิน 49787 - ประกาย~natachoei ที่~natadee

เมื่อทบทวนงานหลาย ๆ อย่างที่รับผิดชอบ อยากจะถอดบทเรียนประสบการณ์การควบคุมการระบาดที่ผ่าน  การจัดอบรมบุคลากร เพื่อไว้ใช้สำหรับทำคู่มือและแนวทางการทำงานต่อไป แต่สุขภาพกายและใจยังไม่จะพร้อมที่ลุย 

ในสัปดาห์นี้ขอทำงานแบบไขลานไปเรื่อย ๆ ก่อน แต่ก็เป็นงานที่หนักมากที่จะต้องเดินสำรวจความชุกการติดเชื้อในโรงพยาบาล จำนวน  12 หอผู้ป่วย ให้เสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์และอยู่เวรประสานงานโรคติดต่อด้วย

เขียน 26 Oct 2009 @ 22:06 ()


ความเห็น (0)