อนุทิน 49786 - นาง ละเอียด ศรีวรนันท์

26  ต.ค.2552

วันนี้เปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2  ได้เจอเพื่อนครู  ลูกศิษย์

ทำอะไรบ้างวันนี้

1. รับหนังสือจากมูลนิธิพูนพลัง  จำนวน  39  เล่ม

2. แจกจ่ายจุลสารของโรงเรียน

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน D-BOOK

4. ประชุมวิชาการ

เขียน 26 Oct 2009 @ 21:51 ()


ความเห็น (0)