ติดต่อ

อนุทิน #49786

26  ต.ค.2552

วันนี้เปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2  ได้เจอเพื่อนครู  ลูกศิษย์

ทำอะไรบ้างวันนี้

1. รับหนังสือจากมูลนิธิพูนพลัง  จำนวน  39  เล่ม

2. แจกจ่ายจุลสารของโรงเรียน

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน D-BOOK

4. ประชุมวิชาการ

  เขียน:  

ความเห็น (0)