อนุทิน 49780 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๕๗๖ |

* เวลาอ่านบันทึกใด ๆ ควรจะอ่านความคิดเห็นที่ได้รับจากสมาชิกท่านอื่น ๆ ด้วย เพราะนอกจากจะได้รับความรู้แล้ว เรายังสามารถทำความรู้จักความเป็นตัวตนของเขาได้อีกด้วย ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์และจริตที่ตรงกัน หรือไม่ตรงกันได้ในอนาคต

* นอกจากต้องทำความรู้จักตนเองให้ได้แล้ว ยังควรต้องรู้จักผู้อื่นอีกด้วย

* หากยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองให้อยู่กับร่องกับรอยได้ ก็ยังไม่ควรที่จะแสดงทัศนะอะไรลงไปในความคิดเห็น เพราะอาจจะทำให้เกิด "ศัตรู" มากกว่า "กัลยาณมิตร"

เขียน 26 Oct 2009 @ 20:15 () แก้ไข 26 Oct 2009 @ 20:16, ()


ความเห็น (0)