อนุทิน 49776 - Sila Phu-Chaya

  • คำพูดไม่กี่คำที่เราอาจจะพูด/เขียนกันสั้น ๆ (ไปหน่อย) ทำไมคนเราช่างตีความได้มากมายจริง ๆ
  • คงเป็นเพราะการปรุงแต่ง และยึดตนเป็นศูนย์กลางว่าคำพูดนั้นจะมากระทบอัตตาก็เลยเข้าใจไปเอง แบบคิดเอง
  • สิ่งที่เราพึงตระหนักรู้คือ "การเชื่อมั่นในความดีของทุกคน" รู้สึกเพียงเท่านี้ แม้เขาจะไม่คิดกันอย่างนี้ ก็เป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมแล้ว
เขียน 26 Oct 2009 @ 19:54 () แก้ไข 26 Oct 2009 @ 19:57, ()


ความเห็น (0)