อนุทิน 49771 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

ดาวหลายดวงจากห้วงฟ้ากี่คราหล่น
เกิดกี่หนวนเวียนแล้วเปลี่ยนผัน
ร่วงจากฟ้าเพื่อเกิดใหม่ในกัปกัลป์
หรือดับขันธ์ผ่านพ้นมนต์มายา....

 

                                  ดอกไผ่

 

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)