อนุทิน 49769 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย จัดการประชุมนานาชาติ อาเซียน บิสสิเนส ฟอรั่ม 2009 เพื่อเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจของอาเซียน และประเทศคู่ค้ารองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 มีดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ไปพูด ให้ความรู้ถึงการเปิดเสรีอาเซียน ในวันที่ 1 มกราคม 2553 ทำให้ต้องมีการลดภาษีสินค้าบางรายการเหลือร้อยละ 0
เอสเอ็มอีในประเทศไทย ต้องปฎิรูปแนวคิด และบริหารจัดการแบบใหม่
โดยออกไปมีบทบาทภายนอกประเทศมากขึ้น
เพราะหากไม่ออกไปแข่งขัน ต่างชาติจะเข้ามาแทน
ส่วนรัฐบาลได้มีมาตรการดูแลธุรกิจเอสเอ็มอี ให้มีความแข็งแกร่ง โดยจัดตั้งกองทุนเอสเอ็มอีอาเซียนขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับกลุ่มเอสเอ็มอีในอาเซียน

เขียน 26 Oct 2009 @ 19:03 () แก้ไข 26 Oct 2009 @ 19:04, ()


ความเห็น (0)